Borgelig eller kristelig seremoni?

Kristelig seremoni

Noen ganger har avdøde selv gitt uttrykk for om de ønsker kremasjon eller begravelse, hvis ikke blir det de pårørende som avgjør dette. Seremonien bør skje innen 10 dager etter dødsfallet. 
Når det gjelder det praktiske, er det ikke så stor forskjell på kirkelig og borgerlig bisettelse.
Her følger oversikt over vanlige måter å tilrettelegge en bisettelse på.

 

Eksempel på en bisettelse:
Inngangsmusikk / Klokkeringing / Musikk og el. Solosang / Salme / Minneord / Kransepåleggelse / Musikk og el. Solosang / Skriftlesning / Salme / Prestens tale / Jordpåkastelse - velsignelse / Senking (i krematoriet) / 3*3 Klokkering / Salme / Musikk og el. Solosang (valgfritt, ikke rituale).
Etter dette bæres kisten ut om seremonien ikke finner sted i krematoriet, hvor den vanligvis senkes.  

 

Eksempel på en begravelse:
Inngangsmusikk / Klokkeringing / Musikk og el. Solosang / Salme / Minneord / Kransepåleggelse 
/ Musikk og el. Solosang / Skriftlesning / Salme / Prestens tale / Salme / Musikk og el. Solosang 
/ Kisten bæres ut til grav / Salme / Senking / Jordpåkastelse / Salme.

Borgelig gravferd

Borgerlig gravferd foregår uten prest eller annen kirkelig representant, uten jordpåkastelse og religiøse ritualer. 

Gravferden kan gjennomføres som kremasjon eller begravelse. Borgerlig gravferd kan velges av alle, også medlemmer av statskirken. Gravkapeller og krematorier er åpne for alle, også om avdøde sto utenfor alle kirkesamfunn. 

Det samme gjelder offentlige gravlunder og kirkegårder.

 

Hvordan arrangeres en borgerlig gravferd?
Man står fritt til å lage eget program om ønskelig. Et eksempel på en vanlig form for seremoni kan være:
Forspill / Klokkeringing / Instrumental musikk / Diktlesning / Sang (Allsang el. solo/kor) / Tale 
/ Instrumental musikk el. sang / Kransepåleggelse / Musikk og el. Solosang / Personlige minneord 
/ Instrumental musikk el. sang / senking av kisten (valgfritt) / Instrumental musikk / Håndhilsing 
/ Takk for deltakelse / De pårørende forlater seremonirommet.

 

Talen kan holdes av en slektning, venn eller kollega av avdøde. En representant for Human-Etisk Forbund kan,

hvis ønskelig, påta seg oppgaven. Det er gratis hvis avdøde var medlem av forbundet, hvis ikke er gebyret kr. 4500,-
Man kan også sløyfe talen, og la seremonien få et rent musikalsk innhold,

eventuelt med innslag av felles sang / solist og opplesning av lyrikk. 

Bleiker & Asker Sentrum Begravelsesbyrå AS

Telefon: 66 75 90 00

Besøk/kontor/postadresse:

Knud Askers vei 5

1383 Asker

2. etg over Baker Hansen

  • Facebook Social Ikon

Slemmestad Begravelsesbyrå

Telefon: 31 29 68 88

Adresse:

Ødegårdsbakken 4

3470 Slemmestad

(Gamle sentrum)