Informasjon om gravferd og koronavirus

Nå som det er ¨unntakstilstand¨ grunnet koronaviruset er det viktig at vi legger til rette for å verne våre ansatte og de pårørende mot mulig smitte, samtidig som vi gir en verdig gravferd til den avdøde. 

De strenge restriksjonene kan være en ekstra byrde i sorgen, vi oppfordrer derfor til å bruke våre minnesider dersom du er forhindret i å delta i seremonien. Vis din deltakelse ved å tenne et lys eller skrive en siste hilsen til den avdøde på våre minnesider.

 

Det er per dags dato kun lov for 15 personer å delta i begravelse/seremoni av gangen og det er kun den nærmeste familien som får være til stede når kisten senkes på kirkegården.

 

Du kan ikke delta i seremoni:

  • Dersom du har vært i utlandet de siste 14 dagene

  • Dersom du har noen symptomer på Covid19

  • Dersom du er i karantene

  • Dersom du har vært i nærkontakt med mistenkt smittet eller påvist smittet person

 

Du bør ikke delta i seremoni:

  • Dersom du er i risikogruppen

  • Har en viktig samfunnsoppgave

 

Ta kontakt slik at vi sammen kan finne en trygg og forsvarlig måte å arrangere gravferden.

 

Ta hensyn til hverandre – vis omsorg. 

 

Råd og informasjon fra Folkehelseinstituttet finner du her 

Bleiker & Asker Sentrum Begravelsesbyrå AS

Telefon: 66 75 90 00

Besøk/kontor/postadresse:

Knud Askers vei 5

1383 Asker

2. etg over Baker Hansen

  • Facebook Social Ikon

Slemmestad Begravelsesbyrå

Telefon: 31 29 68 88

Adresse:

Ødegårdsbakken 4

3470 Slemmestad

(Gamle sentrum)