Prisoppsett

Kostnadene ved begravelsen er avhengig av ulike forhold. Dette kan være i hvilken grad du selv ønsker å delta i forberedelser og gjennomføring, hvor kostbar kiste du velger, omfang av blomsterarrangementer og antall aviser du ønsker å ha dødsannonsen i.

Kiste

Egenandel av transport

Egenandel av transport er 2473,- over 20km fra dødsstedet til seremonistedet og eventuelt videre til krematoriet. Ut over dette dekker NAV de resterende utgiftene. 

Ved kortere distanser gjelder egne satser uten støtte fra NAV:

Seremoni

Dødsannonse

Honorarer og gebyrer

Evt. andre honorarer

  • Minnesamvær: Avhenger av antall kuverter, meny og sted.

  • Ny inskripsjon/gravstein: Kontakt oss for muligheter og pris. (Vi har egen utstilling av gravsteiner på kontoret i Asker)

  • Kommunale avgifter: Opplyses om ved samtale med de pårørende.

  • Ved arbeid / henting utført på kveld/natt eller helg tilkommer ekstra kostnader.

Vi er behjelpelige med å søke NAV om behovsprøvet gravferdssøknad på inntil kr 23 990,-

Eksempel på standard begravelse

Avhenger av hvilke valg man tar.

Prisoverslaget er utført så komplett og korrekt som mulig, men det tas forbehold om de postene vi ikke har full oversikt over per i dag. Det tas også forbehold om tillegg og endringer. Skulle det være noen spørsmål, ta gjerne kontakt. 

Bleiker & Asker Sentrum Begravelsesbyrå AS

Telefon: 66 75 90 00

Besøk/kontor/postadresse:

Knud Askers vei 5

1383 Asker

2. etg over Baker Hansen

  • Facebook Social Ikon

Slemmestad Begravelsesbyrå

Telefon: 31 29 68 88

Adresse:

Ødegårdsbakken 4

3470 Slemmestad

(Gamle sentrum)