Stønad

Det kan gis følgende stønader i forbindelse med gravferd:

Gravferdsstønad

Gravferdsstønad på kr. 4000,- er avviklet pr. 01.01.2003

Behovsprøvd stønad

Behovsprøvd stønad på kr. 24 730,- basert på egen formue. 

Båretransport

Stønad til båretransport over 20 km gis hvis avdøde kjøres tilbake til bostedskommunen.

Egenandelen er 2473,-

Barn under 18 år

Barn under 18 år får dekket inntil

kr. 24 730,- til gravferdsutgifter (Dette reguleres hvert år fra NAV)

Bidrag fra fagforeninger

Mange fagforeninger gir økonomisk bidrag til begravelse av sine medlemmer, noen også for medlemmenes ektefeller

Bleiker & Asker Sentrum Begravelsesbyrå AS

Telefon: 66 75 90 00

Besøk/kontor/postadresse:

Knud Askers vei 5

1383 Asker

2. etg over Baker Hansen

  • Facebook Social Ikon

Slemmestad Begravelsesbyrå

Telefon: 31 29 68 88

Adresse:

Ødegårdsbakken 4

3470 Slemmestad

(Gamle sentrum)