Vi er behjelpelige med

-

Henting ved dødsfall i hjemmet eller i institusjon

-

Valg av kiste

-

Stell og nedlegg i kiste

-

Syning av avdøde i kiste

-

Tilrettelegging av seremoni i kirke eller kapell

-

Bestilling av: Prest / Taler ved Human-Etisk seremoni

-

Dødsannonse (alle aviser)

-

Sanghefter / Program

-

Solister

-

Organist

-

Blomster

-

Minnealbum

-

Minnesamvær med alt tilbehør

-

Melding av dødsfallet til Lensmann, skifteretten, NAV og folkeregisteret

-

Båretransport inn/utland

-

Søknad ved askespredning

-

Gravstein. Vi har en stor utstilling på vårt kontor i Asker samt et lite utvalg i Slemmestad.

-

Innskripsjon for de som skal legge til et navn på eksisterende stein

-

Midlertidig gravmarkering (ventekors med navneplate)

-

Hjelp til utfylling av skjemaer i forbindelse med egen gravferd

-

Gravferdslegat

-

Takkekort

-

Takkeannonse i avisen

Gravferdslov

Byrået leverer ut heftet “Når en av våre nærmeste dør” fra sosial- og helsedepartementet ved samtalen.
Her står mange av opplysningene pårørende ofte lurer på.
Ellers er vi behjelpelige med alle formaliteter i forbindelse med gravferden.

Vi hjelper deg med en minneverdig avskjed.

Bleiker & Asker Sentrum Begravelsesbyrå AS

Telefon: 66 75 90 00

Besøk/kontor/postadresse:

Knud Askers vei 5

1383 Asker

2. etg over Baker Hansen

  • Facebook Social Ikon

Slemmestad Begravelsesbyrå

Telefon: 31 29 68 88

Adresse:

Ødegårdsbakken 4

3470 Slemmestad

(Gamle sentrum)